1. HABERLER

  2. Son dakika Cumhurbaşkanı talimat verdi hükümet harekete geçti! Emekli maaşlarına 943 TL zam yapılacak! Ve emeklinin yıllardır beklediği müjde geldi...
Son dakika Cumhurbaşkanı talimat verdi hükümet harekete geçti! Emekli maaşlarına 943 TL zam yapılacak! Ve emeklinin yıllardır  beklediği müjde geldi...

Son dakika Cumhurbaşkanı talimat verdi hükümet harekete geçti! Emekli maaşlarına 943 TL zam yapılacak! Ve emeklinin yıllardır beklediği müjde geldi...

Emekliye 943 TL ek zam! 38 BİN TL toplu para ödemesi müjdesi geldi! 3600 ek gösterge düzenlemesi emekliye bayram ettirdi..

A+A-

Milyonlarca kişinin beklediği haber geldi. Harekete geçildi ve ilk rakam ortaya çıktı. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekli maaşları da ikramiyeleri de zamlanacak. Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 Ek Gösterge çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başladı. Yasanın 2022’nin sonunda çıkması bekleniyor. Böylece memurların emekli maaşları ve ikramiyeleri artacak. Daha önce yapılan taslağın kapsamı genişliyor.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL’ye yükselecek.

Milyonlarca memur ve ailesi, toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen 3600 Ek Gösterge artışıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Çünkü söz konusu artış memurların mevcut maaşları artıracağı gibi, asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hem Çalışma Bakanlığı hem Hazine Maliye Bakanlığı nezdinde 3600 Ek Gösterge çalışmaları başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki heyeti kabulünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, çalışmaların 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında da konuyu önümüzdeki yılsonuna kadar çözüleceğini söyledi. Mesleki Eğitim 1000 okul programında da öğretmenler başta olmak üzere 3600 ek gösterge ile ilgili sorunun çözüleceğini dile getirdi. 3600 Ek Gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi. Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor.Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışmada, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak. Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor. Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla, yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak

KAPSAM GENİŞLİYOR

Dört meslek grubu için daha önce hazırlanan taslak çalışmada; statüye göre değil, eğitim durumuna göre hesaplama yapılmıştı.Ancak hazırlanan diğer alternatif taslaklarda ise statüye göre de 3600 ek gösterge artışları ele alınıyor. Ayrıca 4 meslek grubunun ek göstergesinin artırılması sonrasında bundan etkilenecek diğer unvanlar ve meslek grupları üzerinde de bazı çalışmalar yapılmış durumda.

İlk taslağın genel gerekçesinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile 'Din Hizmetleri Sınıfı'ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" ifadesi yer alıyor.

ÖĞRETMEN, HEMŞİRE İMAM POLİS…

Diğer taslağın açıklamalar kısmında ise şu bilgiler yer alıyor: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun öğretmenlerin ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir

Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenim mezunu hemşirelerin 1'inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir. Din Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların 1'inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan birinci sınıf haricindeki emniyet müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun polis ve baş polislerin 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

KRİTERLER DEĞİŞEBİLİR

Belirttiğimiz gibi bu taslaklar sadece 4 meslek grubu için yapılırken, yeni çalışmalarla kapsamın genişletilmesi söz konusu olacak.

Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği değerlendirilecek.Statüye göre artış yapılırsa, lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı, yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.

EMEKLİ AYLIKLARI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imam – hatipler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar. Otuz yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 TL, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 TL. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 132 ve 4 bin 989 TL.3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL’ye yükselecek.

Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25.6 oranında (1063 TL) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek. Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak. Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

NEYİ DEĞİŞTİRECEK ?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden biri olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. İki milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.Maliye Bakanlığı’nın istediği şekilde 3600 ek göstergenin sadece lisans mezunlarıyla sınırlı tutulması halinde bile ek gösterge sisteminde dengeler değişecek. Çünkü halen Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki bakanlık il müdürleri 3000 ek göstergeye, il idare kurulu üyesi il müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir’deki il müdürleri 3600 ek göstergeye tabi bulunuyor. Lisans mezunu tüm öğretmen ve hemşireler 3600 ek göstergeye çıkartılınca üç büyük il dışındaki diğer il milli eğitim müdürleri ve il sağlık müdürlerini geçecekler, hemşireler uzman hekimler ile eşit hale gelecekler. Birinci sınıf emniyet müdürleri 3600, diğer emniyet müdürleri 3000 ek göstergeye tabi olduğundan polislerdeki ek gösterge artışıyla burada da dengeler bozulacak. Halen il müftüleri 3600 ek göstergeye, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor. Lisans mezunu tüm imam hatipler 3600 ek göstergeye yükseltilince burada da fark ortadan kalkacak. Benzer bir durum idarecilerde de söz konusu. Mevcut kanuna göre genel müdür yardımcıları ve daire başkanları 3600 ek göstergeye tabi. Dört yıllık üniversite mezunu tüm şube müdürleri ve müdürlerin 3600 ek göstergeye yükseltilmesi halinde burada da dengeler değişecek.

2008 SONRASI GÖREVE BAŞLAYAN MEMURLARIN DURUMU NE OLACAK?

3600 ek gösterge ile emekli aylıklarında sağlanacak bu artışlardan 30 Eylül 2008 tarihine kadar kamuda çalışmaya başlamış memurlar yararlanacak. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca kamu çalışanları ile diğer özel sektör çalışanları arasında emeklilik bakımından ayrım ortadan kalktığı için 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlamış memurlar 3600 ek gösterge artışından yok denecek kadar az yararlanacaklar.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.