Taşeron'dan kadroya geçen işçiler mobbing kıskacında!

Taşeron'dan sürekli işçi kadrolarına KHK ile geçirilen işçilerin sorunları bir türlü düzene binmiyor. Kadro verilmesine rağmen işçilerin sorunlarının çözülememesinin sebebi nedir?

Taşeron'dan kadroya geçen işçiler mobbing kıskacında!

Taşerondan Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin sorunları gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu en son genelge'de işçilerin tazminatsız işten atılmasının önü açılıyor. 

Milli Gazete'den Baki Sancak, Kamu hastanelerinde çalışan taşeron işçilerin durumunu, uygulanan mobbingleri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci ile konuştu.

Kamu kurumlarında taşeron işçi olarak çalışırken bir gecede çıkan 696 sayılı KHK ile 4/D sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin sorunları gittikçe büyüyor. Kadroya geçen taşeron işçiler maaşlarına yüzdelik dilimlerin ilave edilmesini beklerken işçilere mobbing'in önünü açan bir sözleşme ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son sözleşmede işçilerin tazminatsız bir şekilde iş feshinin önü açıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde çalışan taşeron işçilerin durumunu, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrası işçilere uygulanan mobbingi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci ile konuştuk.

BİR GECEDE ÇIKAN YASA BÖYLE OLUR

Taşeron işçilerin sorunları gündemden düşmek bilmiyor. Kadro verilmesine rağmen işçilerin sorunlarının çözülememesinin sebebi nedir?

Evet, taşeron işçilerin sorunları gündemden düşmüyor. Çünkü kamuda alt işveren işçisi olarak çalışan taşeron işçilere kadro Meclis’te tartışılıp yasalaşarak çıkması gerekirken bir gecede 696 sayılı KHK ile verilmesi düzenlemede eksiklikleri de beraberinde getirdi. Siyasi iktidar tarafından taşeron işçilere sözde kadro verilmiş olup, verilen bu sözde kadro ile mevcut sıkıntılar çözümlenememiş, daha da artmıştır.

KİT’LERE SÖZ VERİLDİ, AMA KADRO VERİLMEDİ

Taşeron işçilerin asıl sorunları neler, anlatabilir misiniz?

Sürekli işçi statüsüne geçişte eski haklarından ve açmış oldukları davalardan feragat ettirilen, emekli olmalarından dolayı kadro alamayan personellerin yerine yeni personel alınmayarak iş gücü artışı olan, yol paraları iradeleri dışında düşürülen, eş durumundan dahi olsa nakil ve tayin hakkı olmaması, maaşlarının düşürülerek yüzdelik fark dilimlerinin ödenmemesi gibi birçok sıkıntılar oluştu. Ayrıca kamu iktisadi teşebbüslerinde yani KİT’lerde çalışan taşeron işçilere siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından söz verilmesine rağmen hâlâ kadro verilmemesidir.

TAZMİNATSIZ FESHİN ÖNÜ AÇILDI

Kamu hastanelerinde çalışan taşeron işçilere mobbing uygulanıyor. Bu durumun önünü açan durumlar nelerdir?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde taşeron işçi olarak çalışıp da KHK ile kadro alan işçilerin kurum ile yapmış oldukları bireysel iş sözleşmeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 60438742-929 sayı numaralı genelgesine ek madde getirilerek işçi aleyhine husus oluşturmak istenmektedir. İlk yapılan sözleşmede personelin işleyeceği disiplin suçlarına karşılık ceza maddeleri iş kanununa uygundu. Ancak “İşçinin kendi görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri kendisine hatırlatıldığı halde yerine getirmemekte ısrar etmesi veya savsaklaması halinde, bu durum disiplin amirince mutlaka tutanakla tespit edilmesi ve tutanakların ikiye ulaşması halinde ilgili hakkında iş sözleşmesi feshedilir” ifadeleri ile işyeri yetkilisinin veya birim sorumlusunun tutacağı iki tutanak ile iş akdi tazminatsız feshedilebilecektir.

YENİ SÖZLEŞME İMZALATILMAK İSTENİYOR

İşçi aleyhine düzenlenen başka hususlar var mıdır?

Sağlık Bakanlığı tarafından taşerondan kadroya geçen işçilerin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin 4. maddesi olan “İşçinin Görev ve Yapacağı İşler” başlıklı bölümünde işçi lehine ve İş Kanunu’na uygun olmayan, aksaklıklara meydan verecek bazı değişiklikler yapılarak işçi ve emekçilere itiraz hakkı bile verilmeden imzalatılmak istenmektedir. Burada yapılan düzenleme İş Kanunu’na hem aykırı hem de iş sözleşmesinde esaslı değişiklik arz etmektedir. Bu hususun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. İş Kanunumuzda işçinin rızası olmadan esaslı değişiklik yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen işçilere dayatma ile mobbing ile yeni sözleşme imzalatılmak isteniyor. Düzenlemenin 5. bendinde ise “Hizmetin zorunlu kıldığı hallerde işçinin istihdam edildiği görevden başka alanlarda görevlendirilmesi çalıştırılmanın idarenin iznine tabidir.” ifadesi, çalışanlara görev alanları dışında her işi yaptırma tehdidi içermektedir.

Baki Sancak

Milli Gazete

Haber Kuşağı

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020, 20:48
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hallederiz
Hallederiz - 2 ay Önce

Tehdit altında çalışıyor um ekmeğim emegim ALLAH HAKKIMI SORSUN REZILLER.

Hallederiz
Hallederiz - 2 ay Önce

Tehdit altında çalışıyor um ekmeğim emegim ALLAH HAKKIMI SORSUN
Hastaneye. Izin alamıyoruz