Kaşgarlı Mahmud'un adında geçen kaşkar şehri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

Kaşgarlı Mahmud'un adında geçen kaşgar şehri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?