Üst kurulların sürekli işçi kadroları için düzenlemesi resmi gazete yayımlandı

Üst kurulların sürekli işçi kadrolarının ihdas ve iptali de 2 nolu CBK kapsamına alındı.

Üst kurulların sürekli işçi kadroları için düzenlemesi resmi gazete yayımlandı

27 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

27 Haziran 2019 
Resmi Gazete Sayı : 30814

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 41

MADDE 1- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Düzenleyici ve denetleyici kuramların sürekli işçi kadroları
EK MADDE 2- (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kuram ve kuruluşların temizlik ile koruma ve güvenlik işlerini yürütmek için gerekli sürekli işçi kadrolarının ihdası, iptali ve kullanılmasına dair hususlar Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlenir."

MADDE 2- 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6 ay içerisinde" ibaresi "31/12/2019 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

26 Haziran 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN 
CUMHURBAŞKANI

memurlarnet

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 13:57
YORUM EKLE