696 Sayılı KHK ile Kadroya Alınan Geçici İşçiler İçin Her Yıl Vize İşlemi Yapılacak mı? Maliye Bakanlığı Görüş Açıkladı.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen geçici işçiler için her yıl vize uygulanıp uygulanmayacağı hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüş açıkladı.

696 Sayılı KHK ile Kadroya Alınan Geçici İşçiler İçin Her Yıl Vize İşlemi Yapılacak mı? Maliye Bakanlığı Görüş Açıkladı.

Taşerondan 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen sürekli işçilerle birlikte geçici olarak çalışan işçilerde kadroya alındılar. 

Fakat kadroya alınan geçici işçiler hakkında her sene vize işlemi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazmış olduğu yazıda Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş istedi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yazıya istinaden herhangi bir vize işlemine gerek olmadığını belirten bir cevap verdi.

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

İl Mili Eğitim Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14/05/2019 tarih ve 9530267 sayılı yazısı

İlgi yazıda “696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23. Madde kapsamında yılda 10 ay çalıştırılmak üzere geçici işçi kadrosuna geçirilen işçilerin 2019 yılı vizeleri, Bakanlığımızca Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilmişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan ilgi yazıda özetle; Geçici 23. Maddenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 19. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Geçici işçi olarak istihdam edilecek personel; en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla, 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde istihdam edilmeye devam olunur. “ hükmüne istinaden Bakanlıklarınca herhangi bir vize işlemine gerek bulunmadığı, geçici işçi istihdamına ilişkin iş ve işlemlerin anılan hüküm çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülmesine devam edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.” şeklinde belirtilmektedir.

Buna göre   696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23. Madde kapsamında yılda 10 ay çalıştırılmak üzere geçici işçi kadrosuna geçirilen işçilerin 2019 yılı için Sözleşmeleri 15 Haziran 2019 – 14 Ağustos 2019 tarihleri arasında askıya alınacaktır.

Bilgilerinizi ve Okulunuzda / Kurumunuzda çalışan personellere tebliğ edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bülent Şahin

Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 09:06
YORUM EKLE