Taşerondan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçen İşçilerin Tayin ve Becayiş Hakkı İçin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu!

Taşerondan sürekli işçi kadrolarına geçen işçilerin en çok beklediği kanun tayin ve becayiş haklarının gelmesi. Söz konusu konuyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Tayin ve Becayiş haklarının verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Taşerondan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçen İşçilerin Tayin ve Becayiş Hakkı İçin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu!

696 KHK ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin tayin ve becayiş haklarını içeren kanun teklifi CHP tarafından TBMM'ye sunuldu. Çok sayıda işçi, çalışmakta oldukları kurumda çeşitli nedenlerden dolayı başka kurumlara, ilçelere,şehirlere tayin olmak veya becayiş yapmak istiyorlar.

2020 Yılında Sürekli İşçilere Tayin ve Becayiş Hakkı Gelir mi?

Sürekli işçiyi mağdur durumda bırakan konuyla ilgili daha önce bir çok dava daha önce sonuçlandı. Söz konusu davalarda aile birliğini korumak adına işçinin tayin hakkı verildi. Bütün bunlardan sonra CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, TBMM'ye tayin ve becayişle ilgili kanun teklifi sundu. 

30.12.2019 tarihli verilen Kanun Teklifi, 10.01.2020 tarihiyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na ulaştı. Yapılan işlem olarak “Komisyonda” görünen teklif için karar tarihi henüz bilinmemekte olup, kanun teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımının nasıl olacağı merak konusu.

Milletvekili Turan Aydoğan’ın sunduğu Kanun Teklifi şöyle;

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak eş durumundan ya da hasta veya yaşlı bakımı zorunluluğunun olduğu durumlarda, kişilerin söz konusu mağduriyetin giderilmesi açısından eşin ya da bakıma muhtaç kişinin olduğu ile tayin isteme hakkının sağlanması ve böylece aile kurumunun devamı ve özel mazeretlerin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 - Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar hakkında uygulanacak hükümler"

Ek Madde 45 - Kanunun; "Yer değiştirme suretiyle atanma" başlıklı 72 nci ve "Karşılıklı olarak yer değiştirme" başlıklı 73 üncü maddeleri, bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar hakkında da uygulanır."

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

GENEL GEREKÇE 

4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışan sürekli işçilerin tayin ve becayiş hakkına sahip olmadıkları bilinmektedir. Bu hakka sahip olmadıkları için büyük güçlük çeken vatandaşlarımız olduğu da açıkça gözlenmektedir. Söz konusu hakka sahip olmadıklarını ve bununla alakalı mağduriyet yaşadıklarını elektronik posta yöntemiyle, doğrudan ziyaretimize gelerek ya da sosyal medya üzerinden tarafımıza ileten vatandaşlarımızın aile yapılarındaki bozulmanın ve yaşanan mağduriyetin somut olarak tanıklığını da etmiş bulunmaktayız.

Söz konusu haklara sahip olmadıkları için aile bütünlüklerinin bozulduğunu, psikolojik olarak yıprandıklarını ifade eden vatandaşların talepleri açık ve nettir. 4 D daimi işçi statüsünde çalışanların da diğer statüdeki çalışanlar gibi yasal hak olarak tayin hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Bakmakla mükellef oldukları aile fertleri olan ve işsiz kalmamak için sorumluluklarını yerine getiremeyen vatandaşlarımız haklı olarak bu taleplerini defalarca tarafımıza iletmişlerdir.

Bu kanun teklifi 4D kadrosu kapsamında çalışan işçilere, 657 SAyılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak düzenleme ile yasal olarak tayin ve yer değiştirme haklarının tanınması maksadıyla hazırlanmıştır.

İşte Kanun Teklifi;

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020, 21:05
YORUM EKLE