Taşerondan kadroya geçen sürekli işçinin tayin dilekçesine Bakanlıktan cevap

696 KHK ile kadroya alınan sürekli işçi tayin için dilekçe yazdı ve cevap geldi

Taşerondan kadroya geçen sürekli işçinin tayin dilekçesine Bakanlıktan cevap

Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul'da bir Devlet Hastanesi'nde çalışan sürekli işçi tayin için dilekçe yazdı. Dilekçeye Sağlık Bakanlığından cevap geldi.

Cevap:

İliniz .................. Hastanesi emrinde sürekli işçi olarak görev yapan............'ın ........ İline naklen tayin talebi ile ilgi yazınız ekindeki dilekçesi incelenmiştir.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi gereği sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan personel hakkında belirsiz süreli iş sözleşmenin 4. Maddesinde il içinde verilen geçici görevlendirme halleri hariç, ilgili mevzuatta iller arasında geçici görevlendirme, eş durumu veya naklen tayin ile ilgili herhangi düzenleme bulunmadığından adı geçenin talebi hakkında işlem yapılamamıştır.

Bilgilerinizi ve ilgiliye tebliğini rica ederim.

Geçici 23 üncü Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kurum ve bütçeler itibarıyla kapsamın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması,

b) (a) bendinde sayılan idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine ilişkin ödemelerinin; merkezi yönetim bütçesinden, sosyal güvenlik kurumu bütçesinden, fon ve kefalet sandığı bütçesinden, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesinden, döner sermaye bütçesinden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan diğer idareler için kendi bütçelerinden karşılanmış olması,

gerekir.

(2) İdarelerin yurtdışı teşkilatlarına yönelik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(3) Sosyal tesis gelirleri gibi yukarıda belirtilen bütçeler dışındaki kaynaklardan karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri uygulamanın kapsamı dışında tutulur.

(4) Kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Şeker Kurumunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlar hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu Usul ve Esaslar uygulanır.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, 10:42
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hasan
Hasan - 9 ay Önce

Tayin yada nakil vermek cok zor mu