Taşerondan Kadroya Geçenlerin Maaşını Yeni Asgari Ücret Etkileyecek mi?

Taşerondan KHK ile kadroya geçen sürekli işçilerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren % 4 zam alacaklar. Peki bu % 4'lük zam oranı yeni belirlenen asgari ücret üzerindenmi uygulanacak? Hepsi haberimizde...

Taşerondan Kadroya Geçenlerin Maaşını Yeni Asgari Ücret Etkileyecek mi?

Bilindiği üzere 2020 yılında geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı 2.943,00 TL, neti ise 2.324,70 TL olarak belirlendi. Günlük brüt asgari ücret ise 98,10 TL.

Verilen bu zam oranına göre işçilerin maaşları asgari ücretin altında kalmayacaktır. Dolayısıyla 2020 yılı için belirlenen asgari ücretin altında kalan maaşlar asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.

Öte yandan 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan Toplu İş Sözleşmesi gereği taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarına %4 zam uygulanacaktır.

Ancak Toplu İş Sözleşmesinden gelen % 4 zammın nasıl uygulanacağı konusunda tereddüt yaşanmaktadır.

Bazı kurumların önce %4 zam uygulanıp, maaşlar yine de yeni asgari ücretin altında kalıyorsa asgari ücret seviyesine çekme yoluna gittiği görülmektedir. Bu yöntem yanlıştır.

Doğru uygulama; asgari ücretin altında kalan maaşların önce yeni asgari ücret seviyesine çekilmesi ve bu rakamın üzerine %4 zam uygulanmasıdır.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 28 Şubat 2018 tarihinde yayınladığı Yazı ile bu konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Bakanlığın yazısı şöyledir;

“KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA, MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNE UYGULANACAK ZAMLARIN HESAPLANMASI HAKKINDA"

"DUYURU"

"1/2/2018 tarihinde 7079 sayılı Kanun olarak kabul edilen 24/12/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına, mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin hakları, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri esas alınmak suretiyle belirlenmiş ve Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca ilan edilen hükümlerde, 01/01/2019-30/06/2019 tarihleri arası ücret zammının, işçilerin 01/01/2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmak suretiyle belirleneceği düzenlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25/12/2018 tarihli, 2018/1 sayılı Kararı ile işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında günlük 85,28 TL (seksenbeş lira yirmisekiz kuruş) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu karar, 27/12/2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Asgari ücret, brüt olarak tespit edilmekte ve kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar işçiye ödenmektedir.

Buna göre; toplu iş sözleşmesinin ücret zammı maddesinde işçilerin 01/01/2019 tarihindeki ücretlerine %4 (yüzde dört) oranında zam yapılacağı belirtildiğinden, günlük çıplak brüt ücretleri, günlük 85,28 TL’nin altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve bu miktarın üzerine Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %4 (yüzde dört) oranında zam yapılması gerekmektedir. 

Tüm ilgililere duyurulur.”

Bakanlığın geçen yıl yayınladığı bu yazının, asgari ücretin altında kalan maaşlara yüzde 4 zammın uygulanması noktasında bu yıl da aynen geçerli olduğunu; dolayısıyla günlük çıplak brüt ücretleri, günlük 98,10 TL’nin altında kalan işçilerin ücretlerinin önce asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve bu miktarın üzerine TİS hükümleri gereğince 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 4 zam yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Böylece taşerondan kadroya geçen bir işçinin 01/01/2020 tarihi itibariyle en düşük ücreti şu şekilde olacaktır:

% 4 Zamlı yevmiye (brüt): 102,02 TL.

%4 Zamlı Brüt Ücret: 3.060,60 TL.

%4 Zamlı Net Ücret: 2.408,78 TL

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 15:29
YORUM EKLE