sözleşmeli astsubayların Memur kadrolarına atanması mümkün mü?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun çerçevesinde sözleşmeli astsubay olarak çalışıp ayrılanlar kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur kadrolarına atanması mümkün mü?

sözleşmeli astsubayların Memur kadrolarına atanması mümkün mü?

Sabah Memurlar açıklıyor!

SORU: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun çerçevesinde 2005-2016 yılları arasında görev yaptım. Sözleşme yenilememe onayı ile ilişiğiniz kesildi. Memur kadrolarına atanmam mümkün mü?

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde? ''657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.'' hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 4678 sayılı Kanunun "Özel hükümler" başlıklı 24 üncü maddesinde? "Sözleşmeli subay ve astsubayların görev ve sorumlulukları ile atama, nasıp, kıdem, terfi, kademe ilerlemesi, sicil ve izin işlemleri, taltifleri, madalya verilmesi, ödüllendirilmeleri, savaş takdirnamesi verilmesi, esir düşmeleri, harp gaibi olmaları, enterne edilmeleri konularında 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, muvazzaf subay veya astsubayların tâbi? olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır." hükümleri yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla, yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde? astsubaylık görevinden kendi isteğinizle istifa etmiş olmanız halinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur veya aynı düzeydeki diğer unvanlı kadrolara 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında atanmanız mümkün olmakla birlikte bu durum uygun boş kadro bulunması ve hizmetinize ihtiyaç duyulması halinde başvuracağınız kamu kurum veya kuruluşunun takdirinde bulunmaktadır.

Kaynak: SABAH

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2019, 14:15
YORUM EKLE