Milli Eğitim Bakanlığı'ndan KHK ile kadroya alınan işçiler için asgari ücret açıklaması

Yeni yıl itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı gerekli mercilere bir açıklama metni gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan KHK ile kadroya alınan işçiler için asgari ücret açıklaması

Yeni yıl itibari ile değişen yeni asgari ücret ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı gerekli mercilere bir bildiri gönderdi. KHK ile kadroya alınan işçilerin asgari ücretleri ile ilgi durumu açıklar metin şu şekilde; 

                                                                                                                                                          T.C

                                                                                                                                     MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

                                                                                                                                Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü                                                                                                                            09.01.2019

Sayı:21525590-903-99.E.612300  

KONU:696 sayılı KHK ile Kadroya Geçirilen

İşçilerin 01/01/2019 Ücret Zamları

                                                                                                                                               DAĞITIMLI   

Bilindiği üzere 01/01/2019 tarihinden geçerli yeni asgari ücret 27/12/2018 tarihli 30638 sayıı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemelerin Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli veya geçici işçi kadrosuna geçen işçilerin tabi oldukları toplu iş sözleşmesi, gereğince asgari ücret ile birlikte  aynı tarihinden (01 Ocak 2019 tarihinden itibaren) geçerli olan ücret zamlarının uygulanmasında tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Buna göre 696 sayılı Olağan Üstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemelerin Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroya geçen işçilerle ilgili olarak,

  1. Öncelikle aylık/günlük brüt asgari ücretin (2.558,40-TL- Ay,85,28-TL/Gün) altında kalan ücretler, asgari ücret seviyesine  yükseltilecek bu miktarın üzerine tabi oldukları iş sözleşmesi gereğince 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli %4 oranında zam yapılacaktır.
  2. Brüt günlük/aylık asgari ücretin üzerinde ücret alanlara ise 01/01/2019 tarihinden  geçerli %4 oranında artış yapılacaktır.
  3. Bu işçilerden kadroya geçmeden önce aşçı, şoför, teknik personel, host, hostes ve benzeri görevler nedeniyle asgari ücretin %20,%30,%40 gibi oranlarda fazla ücret alanlar, kdroya geçtikleri 02/04/2018 tarihi itibariyle bu oranlardaki artışlı miktarlar üzerinden ücretlendirildiklerinden, mevcut ücretlerine 01/01/2019 tarihinden itibaren yalnızca %4 oranında zam yapılacaktır. Başka bir ifadeyle bu kapsamdaki işçilerin ücretleri yeni asgari ücret üzerine, kadroya geçmeden önce tabi oldukları ihale sözleşmelerinde yer alan oranlar kadar artırılarak uygulanamayacaktır.
  4. Kullanımda bulunan “MEB İşçi Ücret Bordro Modulü” bu yeni duruma göre uygulanmıştır.
  5. Konu hakkında Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığına da görüş sorulmuş olup, farklı bir açıklama veya düzenleme olursa ayrıca bildirilecektir.

      Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                      İsmail Çolak

                                                                                                                                         Bakan a.

                                                                                                                                      Genel Müdür V

Dağıtım:

Gereği:

-Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü(Hizmetiçi Eğitim Merkezleri için)

- İdari İşler Daire Başkanlığına

-81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

-MEB DÖSE İşletmesi Müdürlüğüne

-Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne

-Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğüne

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019, 20:46
YORUM EKLE