Kadroya Geçen İşçilere, Geriye Dönük Yemek Bedeli Ödenecek.!

Tez-Koop iş sendikasının yazısına cevap veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, yemek ücreti ödenen işçilere geriye dönük ödeme yapılacağını duyurdu.

Kadroya Geçen İşçilere, Geriye Dönük Yemek Bedeli Ödenecek.!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilen ve 5 TL yemek ücreti ödenen işçilere, geriye dönük olarak yemek ücreti fark ödemesi yapılacağını duyurdu.

Tez –Kop İş Sendikası’nın yazısına cevap veren Bakanlık, kadroya geçirilen işçilere, Çalışma Bakanlığa tarafından 12 Nisan’da yayınlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğinde 5 TL yemek ücreti ödendiğini, Haziran 2018’den itibaren ise ihale sözleşmesinde öngörülen daha yüksek yemek bedelinin ödenmeye başlandığını açıkladı. İşçilerin kadro tarihinden Haziran ayına kadar geçen süredeki hak kayıplarının ise, aradaki yemek bedeli farkının işçilere ödenmek suretiyle giderileceğini duyurdu.

Spor Bakanlığı’nın 13 Temmuz 2018 tarihli yazısı şöyle;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerine göre Sürekli İşçi kadrosuna geçirilen personele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu duyuru ile Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen 5TL/GÜN üzerinden yemek yardımı ödenmiştir. Haziran 2018 tarihinden itibaren hizmet alımı sözleşmesine göre 5 TL/GÜN’den yüksek olan iş yerlerimizde yemek yardımı ücreti, hizmet alım sözleşmesi hükümlerine göre ödenmeye başlanmış olup, geriye dönük yemek yardımı ödemesi ilgililere yapılacaktır.

Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan toplu iş sözleşmesinde işçiler günlük 5 TL yemek bedeli ödenmesine ilişkin hüküm bulunuyor. Ancak Bakanlık, daha sonraki görüş yazılarında, ihale sözleşmesinde daha yüksek yemek bedeli öngörülen işçilere, yüksek olan yemek bedelinin ödenmesine devam edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Spor Bakanlığı’nın 13 Temmuz 2018 tarihli yazısıyla duyurduğu uygulamanın emsal teşkil etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. İhale sözleşmesinde daha yüksek yemek ücreti öngörülmesine rağmen 5 TL yemek ücreti ödeyen kurumlar, Spor Bakanlığı’nın yaptığı gibi geriye dönük ödeme yaparak hak kayıplarını ortadan kaldırmalıdır.

YORUM EKLE