DİSK'in asgari ücret isteği 2 bin 800 TL

DİSK Yönetim Kurulunun düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin daha iyi bir yaşam standartı sağlaması için 2 bin 800 TL olması gerektiğini açıkladı.

DİSK'in asgari ücret isteği 2 bin 800 TL

DİSK Yönetim Kurulu düzenlemiş olduğu toplantıda 2019 yılı için asgari ücretin 2 bin 800 TL olması gerektiğini açıkladı.

DİSK yapmış olduğu basın toplantısında 2019 yılı için tespit ve taleplerde bulundu. DİSK ' İşçilerin yararına olan yararımızadır' diyen DİSK 'Yaşanılabilir ücret, yaşanılabilir ülke' diyerek asgari ücretin 2019 yılı için 2 bin 800 TL olması gerektiğini açıkladı. DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK’in asgari ücrete dair her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çalışma yürüttüğünü aktardı. 

"Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir" 

DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca'dan sonra açıklamalarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "asgari ücret ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir” ifadelerini kullandı. Çerkezoğlu, " Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir. Asgari ücret on milyonların derdidir. On milyona yakın işçi ya asgari ücretin altında ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışmaktadır. Öte yandan asgari ücret seviyesindeki artış, genel ücret artışlarını da etkilemektedir. İşsizlik ödeneklerinden, emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme asgari ücret düzeyinden etkilenmektedir. 2019 yılı Asgari Ücreti ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir. 2019 asgari ücreti işçilerin kriz karşısında korunması için hayati öneme sahiptir. Tespit edilecek asgari ücret öncelikle asgari ücret civarı çalışanların, genel olarak da, DİSK üyesi olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın bütün işçilerin ücret seviyesini etkileyecektir. Kriz koşullarında ücretleri baskılamaya dönük yaklaşımlar, “fedakârlık” ve “aynı gemideyiz” söylemleri giderek artmaktadır.  Nüfusunun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, yaşanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkün olduğu, işçilerin yararına olanın ülkenin de yararına olduğu açıktır. Kapitalizmin her krizinin faturasını işçilere keserek, sermayeyi kurtarmaya yönelik neoliberal politikalar işçilere ve memlekete zarar vermiştir. Ücret artışına, insanca çalışmaya ve insanca yaşamaya dayalı bir büyüme mümkündür ve zorunludur. 2019 asgari ücreti belirlenirken konuya dair temel yaklaşım bu olmalıdır. Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir. Ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir. DİSK asgari ücret pazarlığını çok önemli bir paylaşım mücadelesi olarak görmektedir. Asgari ücret etrafındaki mücadele toplumsal, hukuksal ve bilimsel boyutları olan çok yönlü bir süreçtir. Bugün sizlerle paylaştığımız DİSK-AR’ın hazırladığı 'Asgari Ücret Gerçeği' başlıklı rapor, asgari ücrete dair gerçekleri ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası standartlara uyumlu olmalı"

Kriz koşullarında asgari ücretin geçim koşullarına uygun artması hem işçiler hem ülke için yararlı olduğuna değinen Çerkezoğlu, " Asgari ücret geçim ücret olmalıdır. Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda toplu eylem hakkını da içermelidir. İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

DİSK Yönetim Kurulu son olarak açıklamaların da, ‘İŞÇİLERİN KRİZE KARŞI KORUNMASI İÇİN, ASGARİ ÜCRET NET 2800 TL OLMALIDIR!’ dedi. 

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 00:39
YORUM EKLE