Bakanlıktan Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin Yemek Parası Konusunda Yeni Görüş Yazısı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşerondan kadroya geçen işçilere ödenecek yemek parası konusuna bir kere daha açıklık getirdi. İşçilere ne kadar yemek yardımı ödenmesi gerekir?

Bakanlıktan Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin Yemek Parası Konusunda Yeni Görüş Yazısı!

Bilindiği üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12/04/2018 tarihinde yayımlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde, yemek yardımının 5 TL olacağı belirtilmişti. Ancak pek kurumda işçiler, taşeron döneminde daha yüksek yemek yardımı almaktaydı. Dolayısıyla bu husus zaman zaman kafa karışıklığına yol açmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşerondan kadroya geçen işçilere ödenecek yemek parası konusuna bir kere daha açıklık getirdi.

Bakanlıktan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilen 26 Haziran 2019 tarihli görüş yazısında, “İşçilerin mevcut haklarıyla sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olmaları ve toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümlerinin geçerli olması nedeniyle, her ne kadar Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde yayımlanan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’ncü maddesi uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınan toplu iş sözleşmesinde ‘’Yemek Yardımı’’ ile ilgili olarak ‘’İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00 (Beş) TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.’’ şeklinde düzenleme yapılmış olsa da 5,00 (Beş) TL üzerinde yemek yardımı alan işçilere yüksek olan yemek yardımının ödenmesine devam edilmesinin gerektiği düşünülmektedir.” denildi.

Sonuç olarak, Bakanlığın daha önce de aynı minvalde verdiği görüşler de dikkate alınarak, yemek yardımı konusu açıklığa kavuşmuş durumdadır.  Buna göre;

Yemek yardımının fiilen çalışılan günler için ödeneceği,

Alt işveren döneminde 5 TL’den daha yüksek yemek yardımı ödenen işçilere, yüksek olan bu bedelin ödenmeye devam edileceği, Alt işveren döneminde yemek yardımı almayan veya daha düşük alan işçilere ise fiilen çalışılan günler için 5 yemek parası ödeneceği açıktır.

İşte o yazı;
 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ,

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı: 98425987-553.04-E             

26.06.2019

Konu: Yemek yardımı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 18.06.2019 tarihli ve 383865 sayılı yazınız.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin yaşanan tereddütlere ilişkin Bakanlığımız görüşü istenen ilgi yazınız değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’ncü maddesinin altıncı fıkrasında  ‘’Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir…’’ hükmü yer almaktadır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında; ‘’Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.’’ denilmektedir.

Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; İşçilerin mevcut haklarıyla sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olmaları ve toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümlerinin geçerli olması nedeniyle, her ne kadar Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde yayımlanan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’ncü maddesi uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınan toplu iş sözleşmesinde ‘’Yemek Yardımı’’ ile ilgili olarak ‘’İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00 (Beş) TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.’’ şeklinde düzenleme yapılmış olsa da 5,00 (Beş) TL üzerinde yemek yardımı alan işçilere yüksek olan yemek yardımının ödenmesine devam edilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Bilgilerinize rica ederim.

Nurcan ÖNDER

Bakan a.

Genel Müdür

kamuiscileri

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 14:36
YORUM EKLE
YORUMLAR
Azizdisikitli
Azizdisikitli - 4 ay Önce

5liralık.yemek.hangisi.arkadaslar.ben.bulamadım.nekadar.komikdeylmi.bu.kafaynan.devam.edin.eybahçeli.akp

Havva.7
Havva.7 - 4 ay Önce

Meb de geçici Taşören işçilere de Bir çözüm bulun lütfen

İsmet öz
İsmet öz - 4 ay Önce

Aman haa siz sadece kadroya aldıklarınız icin gündem yaratın hani cumhurbaşkanım diyorya tek devlet tek millet tek vatan tek bayrak hepimiz aynı gemideyiz diye neolduda ayrı düştük biz kadro alamayan kurumda çalışan kiralık araçlardaki taşeron şöförler olarak odönemin çalışma bakanımız sayın jülide sarıeroglu ve sayın cumhurbaşkanım taşeron olayını ortadan kaldırıyoruz diye günlerce tv lerde bas bas bağırdılar herkese ayrımsız kadro verecegiz deyip milleten oyları topladılar ama geride kalan kadro alamayan kurumlarda çalışan kiralık araçlardaki taşeron şöförler olarak halen kadrobekliyoruz ne olacak bizim durumumuz sayın Devlet büyüklerim hala şirket sayiplerini zengin etmeye devam mı edeceksiniz artık bu taşeron illetinden kurtarın bizi Allah rızası icin her saniye her dakika her saat her gün her yıl işten çıkarılma tehtitlerinden bıktık usandık bize vermiş olduğunuz sözünüzü yerine getirmenizi istiyoruz saygılarımla selamlıyorum. ...

Serkanpekbilen
Serkanpekbilen - 4 ay Önce

Peki 5 lirayla bi insan doyarmi ve 5 lirada 1 ayda 120 liramı yapar nasil bi adalet bu vizeni geçiyor işliyor bu adalet sadece anlamış deyilim günümüzde 1 saddavic yani tost 10 lirayla yanında içecek dahi yokken hergun 1 simit 1 peynir 1de çatımı hakkımız yazik

Serkanpekbilen
Serkanpekbilen - 4 ay Önce

Peki 5 lirayla bi insan doyarmi ve 5 lirada 1 ayda 120 liramı yapar nasil bi adalet bu bizemi geçiyor işliyor bu adalet sadece anlamış deyilim günümüzde 1 saddavic yani tost 10 lirayla yanında içecek dahi yokken hergun 1 simit 1 peynir 1de çatımı hakkımız yazik