2020 Yılı İçin Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin artışı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Bugün Resmi Gazetede Yayımlandı. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında %22.58 oranında zamlanacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen ücretede 2020 yılında yüzde 22.58 oranında artış olacak.

2020 Yılı İçin Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

23 Aralık 2019 - Sayı : 30987- Resmi Gazete

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 512)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, 09:21
YORUM EKLE